Vad är Gnugga.se?

Gnugga.se är under utveckling. Jag som utvecklare och matematiklärare skulle förenklat kunna säga att gnugga.se är en tjänst som låter elever träna (gnugga) på olika uppgifter.

Uppgifterna genereras enligt mallar som lärarna skapat. Men gnugga.se erbjuder mer än så. Alla övningar eleverna utför kopplas mot det centrala innehållet och de olika förmågorna i respektive kurs med hjälp av matriser. Gnugga.se följer Gy-11.

Det finns också spännande funktioner som medbedömning där elever bedömer varandras lösningar innan läraren gör en slutlig bedömning. På så sätt utvecklas elevernas resonemangsförmåga ytterligare.

Jag använder just nu verktyget i ett pilotprojekt och många elever har redan arbetet en hel del med gnuggisar här på Gnugga.se.

Niklas Schilke